Vuoden vaihteessa Suomen ITF Taekwon-Don uusi organisaatiomalli astui käyttöön ja sen myötä saatiin mukaan uusi Harrasteliikuntavaliokunta (Haliva). Haliva:n tehtävänä on tukea seuroja laajentamaan harrastajakannan moninaisuutta ja edistämään avoimuutta, yhdenvertaisuutta sekä saavutettavuutta Taekwon-Dossa. Valiokunnan vastaavana ensimmäisen kaksivuotiskauden 2023-2024 aikana toimii Milla Suorsa Jyväskylän ITF Taekwon-Dosta.

Haliva piti ensimmäisen kokouksensa sunnuntaina 8.1.2023 Zoom -etäyhteyksin, johon oli kutsuttu SITF:n toimijoita ja kaikkia aiheesta kiinnostuneita. Valiokunta on jaettu neljään eri jaokseen jotka ovat Junioriliikuntajaos, Aikuisliikuntajaos, Senioriliikuntajaos ja Erityisliikuntajaos. Aiemmin erillisenä valiokuntana ollut Juniorivaliokunta jatkaa siis nyt Harrastaliikuntavaliokunnan alaisena jaoksena nimellä Junioriliikuntajaos.

Kokouksessa tutustuttiin toisiin ja käytiin läpi tavoitteita alkaneelle vuodelle. Kokouksen pöytäkirja on luettavissa TKDMAN:ssa. Lisäksi valittiin jäseniä jaoksiin. Valiokunnan jaokset, niiden tehtävät ja jäsenet näet ohesta.

Junioriliikuntajaos

Junioriliikuntajaoksen kohteena on lasten ja nuorten toiminta ja sen kehittäminen.  Jaoksen jäseniä ovat Milla Suorsa, Eerika Leppänen ja Joni Kokko. Jaoksen vastaavana toimii Milla Suorsa (niin kauan, kun uusi saadaan valittua).

Aikuisliikuntajaos

Aikuisliikuntajaoksen tehtävänä 18-64-vuotiaiden toiminta ja sen kehittäminen. Jaoksen jäseniä ovat Lasse Hirvonen, Satu Kokko, Eerika Leppänen, Tarja Muikku, Milla Suorsa ja Tarja Korhonen. Jaoksen vastaavaa ei vielä valittu.

Senioriliikuntajaos

Senioriliikuntajaoksen kohteena on +65-vuotiaiden toiminta ja sen kehittäminen.  Jaoksen jäseniä ovat Risto Väliahdet, Tarja Korhonen, Salme Nummela, Ulla Mannila-Ronkainen, Anu Pihl ja  Milla Suorsa. Jaokseen ei löytynyt halukkaita vastaavia vielä.

Erityisliikuntajaos

Erityisliikuntajaoksen kohteena soveltava liikunta ja sen kehittäminen. Jaokseen ei löytynyt halukkaita vastaavia vielä. Jaoksen jäseniä ovat Risto Väliahdet, Päivi Anttila, Ulla Hämeenaho, Milla Suorsa ja Tarja Korhonen.

 

Edit 11.3.2023: Korjattu aikuisliikuntajaoksen jäseniin Lasse Hirvonen Lasse Kuusiston tilalle.