Kuva: Ari Kairala / SITF

Kamppailulajien aiemmin kolmesta eri koulutuspolusta muodostunut 2-taso uudistuu! Aiemmin tiedotimme hausta 2-tason pilottikoulutukseen. Haku uudistuvan 2-tason toiseen pilottikoulutukseen on käynnissä. Aiemmin ensimmäiseen pilottiin hakeneiden ei tarvitse hakea siis uudestaan, vaan nyt etsitään lisää opiskelijoita täydentämään porukkaa.

Taustaa

Aiemmin kolmesta eri koulutuspolusta muodostunut 2-taso uudistuu! Uudistuksen myötä kaikkien koulutukseen osallistujien yhteisiin koulutussisältöihin lisätään VOK-perusteiden lisäksi lasten ja nuorten ohjauksen erityispiirteitä ja osaamistavoitteita sekä vastuullisuuden teemoja. Lisäksi osallistuja voi valita painopisteeksi lasten ja nuorten ohjauksen, aikuisharrastajien ohjaamisen tai urheiluvalmennuksen.

Sisällöt ja tavoitteet

2-tasolla tavoitteena on, että valmentaja osaa suunnitella, ohjata ja arvioida harjoitusvuoden laadukkaasti sille kohderyhmälle, jonka parissa hän toimii. 2-tason sisällöt keskittyvät urheiluosaamiseen, ihmissuhdetaitojen kehittämiseen, valmentajan voimavaroihin sekä itsensä kehittämisen taitoihin. Koulutuksessa harjoituksia tehdään niin luokassa, kuin liikuntasaleissa, joten varustaudu lähijaksoihin liikuntavarustein!

Aikataulut

1. Etäjakso 16.-17.12.2022
1. Lähijakso 3.-5.2.2023
2. Etäjakso 17.-18.3.2023
2. Lähijakso 31.3. – 2.4.2023
Etäseminaari 11.5.2023.

Kaikkien koulutukseen valituiden toivotaan osallistuvan kaikkiin etä- ja lähijaksoihin aktiivisesti.

Toteutustapa

Koulutus sisältää etä- ja verkko-opintoja, omatoimista opiskelua, lähijaksoja sekä lajiosan

Hinta

300€ (Sis. majoituksen ja ruokailut lähijaksoilla Varalassa sekä etä-, verkko- ja lähiopetuksen sekä lajijaksot) Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kamppailulajien yhteiselle Laatua, määrää ja saavutettavuutta 2-tason ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen -hankkeelle apurahan, jolla mahdollistetaan pilottilaisille edullinen osallistuminen koulutukseen.

Haku koulutukseen

Haku koulutukseen viimeistään 20.11.2022 tässä linkissä: https://forms.gle/sw9Q4t5QmYHm6wnG6. Pilottikoulutukseen valitaan 10-12 opiskelijaa motivaation, koulutustarpeiden ja toteutuvien hakukriteerien perusteella. Koulutukseen pyritään valitsemaan mahdollisimman monilajinen edustus lasten ja nuorten ohjauksen, aikuisharrastajien ohjaamisen tai urheiluvalmennuksen saralta. Osallistumisvaatimuksena on 18-vuoden ikä, vähintään 2 vuotta ohjauskokemusta ja suoritettu VOK1-taso tai vastaavat tiedot. Koulutukseen valituille ilmoitetaan valinnasta viimeistään 24.11.2022.