Milla SuorsaValiokuntavastaava, Harrasteliikuntavaliokunta