Taekwon-Don osa-alueet

Taekwon-Do on monipuolinen kamppailulaji, jota voi harrastaa niin kuntoliikuntamielessä, aktiivisesti urheiluharrastuksena kuin huippu-urheilutasollakin. Lajissa on lukuisia osa-alueita, ja Taekwon-Don monipuolisuus onkin suuri syy sille miksi harrastajat viihtyvät lajin parissa vuosikymmen toisensa jälkeen.

Karkeasti jaoteltuna Taekwon-Dossa on kuusi osa-aluetta: perustekniikka, liikesarjat, ottelu, itsepuolustus, erikoistekniikka ja voimamurskaus. Lisäksi lajiin sisältyy olennaisena osana ominaisuusharjoittelu, johon kuuluvat muun muassa kovetus-, lihaskunto- ja ponnistusvoimaharjoittelu.

Fyysisten ominaisuuksien lisäksi Taekwon-Don harrastajalta edellytetään myös henkistä kasvua, ja lajin filosofia on merkittävässä roolissa kaikissa harjoituksissa alkeiskurssilta lähtien.

Kaikki osa-alueet muodostavat yhdessä ITF Taekwon-Don, mistä syystä seuroissa pyritään huomioimaan kaikki osa-alueen ja tarjoamaan harrastajille mahdollisuus harjoitella lajia mahdollisimman monipuolisesti.

Perustekniikka

Perustekniikkaharjoitukset muodostavat Taekwon-Don selkärangan. Käytännössä perustekniikkaharjoittelu tarkoittaa yksittäisten tekniikoiden opettelua ja harjoittelua sisältäen runsaasti erilaisia sovelluksia. Perustekniikkaharjoittelu mahdollistaa eri tekniikoiden oppimisen esimerkiksi ennen liikesarjaharjoittelua.

Perustekniikkaharjoitukset kehittävät myös harrastajan ominaisuuksia, sillä ne kehittävät muun muassa harrastajien vartalonhallintaa, voimantuottoa, nopeutta, tasapainoa ja lihaskuntoa.

Tavallisesti perustekniikkaharjoituksissa opetetaan ja kehitetään muun muassa Taekwon-Do-asentoja sekä käsi- ja jalkatekniikoita.

Taekwon-Don perustekniikka

Liikesarjat

Taekwon-Dossa on 24 liikesarjaa eli 19–72 liikkeen koreografiaa, joiden kaikki yksityiskohdat on tarkasti määritelty. Liikesarjat muodostuvat yksittäisistä tekniikoista ja sisältävät muun muassa torjuntoja, hyökkäyksiä, potkuja, hyppyjä ja erilaisia asentoja.

Liikesarjaharjoitukset kehittävät koko kehon hallintaa ja tarjoavat helpon tavan harjoitella perusliikkeitä erilaisissa sarjoissa.

Liikesarjoissa voi myös kilpailla. Liikesarjakilpailussa molemmilla kilpailijoilla on kunkin liikesarjan alussa kymmenen pistettä. Tuomarit etsivät kilpailijoiden tekemistä liikesarjoista virheitä, joista vähennetään pisteitä. Kilpailija, jolla on enemmän pisteitä sarjan loputtua, voittaa.

Ottelu

Taekwon-Do-ottelu on pisteottelua, joka on Taekwon-Don otteluista lähinnä taistelutilannetta. Ottelussa on tavoitteena saada mahdollisimman paljon osumia vastustajaan. Taekwon-Do-ottelussa on tarkat säännöt, sillä esimerkiksi osuma-alue ja ottelussa käytettävät suojat on määritelty tarkasti.

Taekwon-Do-ottelussa on kevyt kontakti, mistä syystä lajissa näkee runsaasti esimerkiksi potkuja päähän. Tekniikoiden tulee kuitenkin olla hyvin hallittuja. Säännöt sallivat hallitut osumat ainoastaan pistealueen sisäpuolelle. Pistealue kattaa vastustajan ylävartalon etuosan vyön yläpuolelta käsiä lukuun ottamatta. Myös pään etuosa on pistealuetta.

Taekwon-Do-ottelussa käytetään suojia. Kypärä, kämmenestä avoimet käsisuojat, jalkasuojat ja hammassuojat ovat pakolliset, minkä lisäksi miehillä tulee olla myös alasuojat. Muita sallittuja suojia ovat säärisuojat sekä naisilla rintasuoja.

Askelottelu

Taekwon-Dossa on käytössä kolme erilaista askelottelua: kolmen, kahden ja yhden askeleen ottelu. Kussakin askelottelussa on tarkasti määritelty koreografia, minkä lisäksi kahden ja yhden askeleen ottelussa voi soveltaa omia tekniikoita.

ITF Taekwon-Do

Itsepuolustus

Taekwon-Do on kamppailulaji, jossa harjoitellaan myös itsepuolustusta. Perinteisiä Taekwon-Do-tekniikoita sovelletaan itsepuolustusharjoitteissa vaihtelevasti, ja itsepuolustustreenit voivat muodostua esimerkiksi otteista irrottautumisista, hallintaotteista, kuristuksista, ase- ja veitsitekniikoista sekä mattotekniikoista.

Tapa harjoitella itsepuolustusta vaihtelee runsaasti seuroittain ja jopa opettajien mukaan. Taekwon-Do-harrastajat tutustuvat myös Suomen lainsäädäntöön ja hätävarjelulakiin.

ITF Taekwon-Do

Voimamurskaus

Voimamurskaus on nimensä mukaisesta tapa harjoitella voimantuottoa murskaamalla. Taekwon-Do-harjoituksissa on tavallisesti käytössä muoviset murskauslaudat, mutta esimerkiksi vyökokeissa ja näytöksissä voidaan käyttää myös puisia lautoja tai tiiliä.

Murskauksen tarkoitus on harjoitella tekniikoiden voimantuottoa ja testata voimaa. Ennen murskausta harrastajat kovettavat esimerkiksi rystysiä, jotta kädet kestävät iskut. Murskauksessa voidaan käyttää myös suojavarusteita, esimerkiksi sisäpelikenkiä ja jalkasuojia.

Voimamurskauskilpailussa tavoitteena on murskata mahdollisimman suuri määrä lautoja oikealla tekniikalla. Murskauskilpailussa käytetyt laudat ovat valkoisia muovilautoja. Miehet suorittavat voimamurskauskilpailussa viisi tekniikkaa, naiset kolme. Käytössä on sekä käsi- että jalkatekniikoita.

Erikoistekniikka

Erikoistekniikka tarkoittaa käytännössä hyppypotkuja, ja kilpailujen lisäksi harrastajat pääsevät harjoittelemaan erikoistekniikoita harjoituksissa. Hyppypotkuja harjoitellaan tavallisimmin joko ilmaan tai vaihtoehtoisesti potkumaaliin.

Kyseessä on myös kilpailulaji, ja erikoistekniikkakilpailussa kilpailijat pyrkivät suorittamaan ennalta määrätyt hyppypotkutekniikat annettuihin korkeuksiin. Miehet suorittavat viisi tekniikkaa, naiset kolme. Kilpailijat pisteytetään tekniikan voimakkuuden perusteella: täysin taittuneesta laudasta saa kolme pistettä, puolittain taittuneesta laudasta yhden pisteen.

Tuomarit tarkkailevat paitsi oikeaa tekniikan suoritusta myös oikeaa osumakohtaa. Tekniikan on myös oltava hallittu alusta loppuun, eli tasapainon on pysyttävä koko suorituksen ajan. Tekniikat suoritetaan määrätyn ajan sisällä.

Näytösottelu

Näytösottelu on pääasiassa kilpailulaji, jota harjoitellaan seuroissa vaihtelevasti.

Taekwon-Don näytösottelu on kilpailijoiden itsensä kehittämä, kahden kilpailijan välinen hyökkäys- ja puolustustekniikoista koostuva näyttävä ottelu. Näytösotteluerän pituus on 60–75 sekuntia, ja se koostuu Taekwon-Do-tekniikoista, mutta voi sisältää myös akrobatialiikkeitä.

Kaikki hyökkäykset on joko torjuttava tai väistettävä, sillä vasta viimeinen tekniikka saa osua.

Joukkuelajit

Yksilösarjojen lisäksi Taekwon-Dossa kilpaillaan myös joukkuelajeissa liikesarjoissa, ottelussa, erikoistekniikassa sekä voimamurskauksessa.

Liikesarjassa joukkue suorittaa ennalta päätetyn liikesarjan etukäteen harjoitellulla tavalla ennalta valitussa muodostelmassa. Ottelussa joukkueen jäsenet ottelevat vastajoukkueen jäseniä vastaan kukin vuorollaan. Koska painosarjoja ei ole, voivat vastakkain olevat kilpailijat olla hyvin eri kokoa.

Erikoistekniikka- ja voimamurskauskilpailuiden joukkuesarjoissa kukin joukkueen jäsen suorittaa yhden tekniikan omalla vuorollaan.

Joukkueottelu
Kuva: Michael Holler