SITF:n koulutuspolku

Taekwon-Do tarjoaa oivat mahdollisuudet kehittyä, niin fyysisesti kuin henkisestikin. Fyysinen kunto paranee harjoitellessa, ja yllättäen myös henkinen kunto vahvistuu ja toisten kanssa toimeen tuleminen, ryhmässä toimiminen, kannustaminen ja yhdessä tekeminen tuovat uudenlaista virtaa arkeen. Pitkän linjan harrastajille Taekwon-Do tarjoaa monenlaisia tehtäviä, rooleja ja haasteita, jolloin mielenkiinto lajiin ja harrastamiseen säilyy, ja jokainen pääsee toimimaan omilla vahvuuksillaan.

On tärkeää, että Taekwon-Do urasi aloitettuasi pääset osaksi Suomen ITF Taekwon-Do ry:n kattavaa koulutusjärjestelmää sekä kamppailulajiliittojen yhteistyössä järjestämiä koulutuksia. Näiden koulutusten myötä saat hyvät eväät tulevaisuuden Taekwon-Do urallesi sekä vahvistat omaa Taekwon-Do osaamista niin harrastajan kuin tulevaisuuden ohjaajan, opettajan, kilpailijan, tuomarin tai esimerkiksi seuratoimijan roolissa. Taekwon-Dossa voit valita useamman eri tien, jota kulkea, joten vahvuutesi pääsevät varmasti oikeuksiinsa ja vastaavasti sinulla on mahdollisuus kehittää itseäsi harrastajana jatkuvasti.

Suomen ITF Taekwon-Don koulutuspolku koostuu neljästä lohkosta, joihin kuuluvat lajiosa, yleinen urheiluohjaajuuden osa sekä valinnaisena muu liiton tai muun kansallisen organisaation, järjestön tai tahon järjestämä koulutus.

Ensimmäinen lohko on suunnattu vasta lajin pariin tulleille uusille tai uudehkoille 9. gup – 5. gup harrastajille. Taekwon-Don perusteet -koulutus keskittyy nimensä mukaisesti antamaan ensipuraisun Taekwon-Don ihmeelliseen maailmaan. Oletkin jo ennakkotehtävänä suorittanut Suomen Olympiakomitean Tervetuloa ohjaajaksi -koulutuksen verkkokurssina osoitteessa: Tervetuloa ohjaajaksi -verkkokoulutus uusille ohjaajille – Suomen Olympiakomitea . Taekwon-Don perusteet -koulutuksen ja Tervetuloa ohjaajaksi -koulutuksen lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa E-toimitsijakoulutus. E-toimitsijakoulutus antaa sinulle valmiudet toimia kilpailuissa esimerkiksi kellottajana, kirjurina, kehätoimitsijana ja monessa muussa mielenkiintoisessa tehtävässä kilpailujen aikana. E-toimitsijakoulutus on työn alla.

Toinen lohko on suunnattu 4. gup – 1. gup vyöarvoille, eli harrastajille, joilla on jo jonkin verran kokemusta lajista. I-tason Taekwon-Do -ohjaajakoulutus (TOK1) keskittyy oman Taekwon-Do uran vahvistamiseen kohti mustaa vyötä sekä antaa eväitä apuohjaajuuteen. Koulutus on kaksipäiväinen ja se järjestetään pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Jotta saat toisen lohkon kokonaisuutena suoritettua, tulee sinun I-tason Taekwon-Do -ohjaajakoulutuksen (TOK1) lisäksi suorittaa 1-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus, joko kamppailulajien yhteisissä VOK1-koulutuksissa tai esimerkiksi oman paikallisen aluejärjestön järjestämänä. Näiden lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa D-tuomarikoulutus, joka oikeuttaa kansallisissa kilpailuissa tuomarointiin.

Kolmas lohko on suunnattu 1.-2. Dan mustille vöille. II-tason Taekwon-Do -ohjaajakoulutuksen (TOK2) tarkoituksena on paneutua hieman syvemmin opettajuuteen ja siihen, kuinka omaa opettajuuttaan voi kehittää entistä paremmaksi. Myös oman ryhmän ohjaaminen, omien oppilaiden kehittäminen ja kokonaisuuden hallitseminen ovat osa koulutuksen sisältöä. Jotta saat kolmannen lohkon kokonaisuutena suoritettua tulee sinun suorittaa myös kamppailulajien yhteisenä järjestettävä II-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (suuntautumisvaihtoehdot ovat juniorivalmennus, aikuisvalmennus ja kilpavalmennus). Kyseinen koulutus vastaa yksinään Suomen Olympiakomitean II-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuskokonaisuutta (VOK2). Näiden lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa C- ja B-tuomarikoulutukset, joista B-tuomarina voit tuomaroida myös kansainvälisissä kilpailuissa, kuten esimerkiksi EM-kilpailuissa.

Neljäs lohko on suunnattu 3.-9. Dan, opettajakokeeseen meneville tai jo opettaja-arvon omaaville mustille vöille. III-tason Taekwon-Do -ohjaajakoulutus (TOK3) pohtii kansainvälisen opettajuuden merkitystä, antaa eväitä oman seuran johtamiseen sekä oman opettajuutensa kehittämiseen entistä paremmin harrastajia palvelevaksi. Liiton oman koulutuksen lisäksi sinulla on mahdollisuus syventää valmennuksen näkymää kamppailulajien yhteisen III-tason kamppailuvalmentajakoulutuksen muodossa, joka vastaa Suomen Olympiakomitean III-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutusta (VOK3). Tästä seuraavat koulutustasot ovat ammattilaisuuteen tähtäävät valmentajan ammattitutkinto (VAT) sekä yliopistotutkintona suoritettava liikunnan ja terveystiedon opettajan tutkinto (liikuntatieteiden maisteri). Näiden lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa kansainvälinen A-tuomarikoulutus, joka mahdollistaa tuomaroinnin kaikissa kansainvälisissä kilpailuissa, kuten MM-kilpailuissa.

Suomen ITF Taekwon-Do ry:n koulutusjärjestelmä – liittotasot 0-3

Suomen ITF Taekwon-Do ry:n koulutusjärjestelmä koostuu neljästä koulutustasosta: 0, 1, 2 ja 3. Tasot jakautuvat vyöarvon sekä lajikokemuksen mukaisesti ja muodostuvat kolmesta eri osa-alueesta: Taekwon-Do -ohjaajakoulutuksesta, valmentajakoulutuksesta (suuntautumisvaihtoehdot: juniori, aikuis ja valmennus) sekä muusta valinnaisesta koulutuksesta, esimerkiksi tuomari- ja toimitsijakoulutuksista.

Koulutusten sisällöistä

 

Suomen ITF Taekwon-Do ry:n koulutuskalenteri
Koulutus 2021 2022 2023 2024 2025
  Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy
Taekwon-Don perusteet x x x x x x x x x x
Taekwon-Do -ohjaajakoulutus I x x x x x x x x x x
Taekwon-Do -ohjaajakoulutus II   x   x   x   x   x
Taekwon-Do -ohjaajakoulutus III x           x   x  
I-tason junioriohjaajakoulutus x x   x   x   x   x
II-tason junioriohjaajakoulutus     x           x  
II-tason aikuisohjaajakoulutus         x          
II-tason valmentajakoulutus   x         x      
III-tason valmentajakoulutus x                  
E-toimitsijakoulutus                    
D-, C- ja B-tuomarikoulutus   x x x x x x x x x
Kamppailijan ensiapukurssi                    

Sisältää Taekwon-Do -ohjaajakoulutukset, kamppailulajiliittojen yhteiset valmentajakoulutukset sekä muut tulevat koulutukset. SITF ja muut kamppailulajiliitot pidättävät oikeuden muutoksiin. päivitetty 27.3.2024