SITF:n puheenjohtajan nuija

Suomen ITF Taekwon-Do ry:n (SITF) sääntömääräinen syyskokous järjestetään 28.10.2023. Virallinen kokouskutsu julkaistaan lähiaikoina. Syyskokouksessa valitaan SITF:lle uusi puheenjohtaja, rahastonhoitaja, sekä muut hallituksen jäsenet. Lisäksi valitaan lisenssivastaava, sekä maajoukkueen päävalmentaja.

Puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja muut hallituksen jäsenet


SITF:n hallituksen ja valiokuntien toimihenkilöitä work shopissa talvella 2023

Suomen ITF Taekwon-Do ry:n asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu sääntöjen mukaisesti syyskokouksessa valittu puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja 3-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Tulevassa syyskokouksessa valitaan kaikki nämä edellä mainitut toimihenkilöt.

Nykyinen puheenjohtaja Tanja Hammare on ilmoittanut, että ei hae jatkokautta syyskokouksessa. Samoin on tehnyt nykyinen rahastonhoitaja Laura Nikkola-Kuusisto.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi ja toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan kalenterivuoden alusta. Puheenjohtajan ja rahastonhoitajan toimikaudet ovat kaksi kalenterivuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

SITF:n hallituksen tehtävät:

– hoitaa liiton asioita lakien, sääntöjen ja liiton kokouksen päätösten mukaisesti

– edustaa liittoa

– valita liiton edustajat muihin yhteisöihin

– kutsua liiton kokoukset koolle ja valmistella niitä

– valita työryhmät

– pitää jäsenluetteloa

– nimittää, palkata ja erottaa liiton toimihenkilöt

– hoitaa liiton taloutta ja omaisuutta

– huolehtia talous- ja toimintasuunnitelmien sekä toimintakertomusten ja tilinpäätösten laatimisesta

– huolehtia arvokilpailujen anomisesta

– esittää kunniajäsen- ja kunniamerkkiasiat liiton kokoukselle

– hoitaa muut liiton ja lajin toimintaa edistävät tehtävät

 

Lisenssivastaava

SITF:n lisenssijärjestelmän ylläpidosta vastaa lisenssivastaava, joka valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan. Nykyisenä  lisenssivastaavana toimii Eerika Leppänen.

Lisenssivastaavan tehtävät:

– neuvotella vuosittain Pohjola Vakuutuksen hinnat yhdessä hallituksen kanssa

– tarkistaa vakuutuksen tuoteseloste ja hyväksyä se

– päivittää lisenssitiedot seurojen lisenssivastaaville

– hoitaa lisenssikauden vaihdokseen liittyvät tekniset asiat Suomisportin tietohallinnon kanssa

– hoitaa lisenssikauden vaihdokseen liittyvät internet-sivujen päivitykset yhdessä liiton webmasterin kanssa

–  tiedottaa seurojen lisenssivastaavia pitkin kautta

– opastaa ja avustaa harrastajia ja heidän vanhempiaan lisenssin hankinnassa pitkin kautta

–  varmistaa, että TKDMAN-järjestelmän ylläpitäjällä on pääsy ajantasaisiin

lisenssitietoihin

 

Maajoukkueen päävalmentaja

ITF-tyylisuunnan Taekwon-Dossa Suomea edustaa arvokilpailuissa maajoukkue. Maajoukkuetoiminnasta vastaa SITF:n Huippu-urheiluvaliokunnan (Huva) alaisuudessa toimiva maajoukkueen valemennustiimi.

Huippu-urheiluvaliokuntaa ja maajoukkueen valmennustiimiä johtaa yleiskokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan (kausi päättyy aina MM-kisavuonna) valitsema maajoukkueen päävalmentaja. Nykyisenä päävalmentajana toimii Joonas Helassalo.

Päävalmentajan on oltava vyöarvoltaan vähintään 4. Dan ja hänellä on oltava voimassaoleva lisenssi ja opetuslisenssi (teaching plaque).

 

Näin voit hakea

Voit hakea kaikkia mainittuja tehtäviä (puheenjohtaja, rahastonhoitaja, hallituksen jäsen, hallituksen varajäsen, lisenssivastaava ja maajoukkueen päävalmentaja) lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostilla osoitteeseen hallitus@taekwon-do.fi 14.10.2023 mennessä.