Fikret Güler Aitoossa vuonna 1995. Kuva: Kari Saarinen

Suurmestari Fikret Gülerin muistolle (in english below)

ITF Taekwon-Don Suomeen tuonut suurmestari Fikret Güler, 9. Dan, on menehtynyt 17.11.2023 rauhallisesti perheensä läsnäollessa pitkäaikaiseen sairauteen.

Turkissa vuonna 1953 syntynyt kurditaustainen Güler aloitti Taekwon-Don Turkin Ankarassa ja suoritti mustan vyön vuonna 1972. Turkista muutettuaan hän asui ja harjoitteli ensin Saksassa ja työskenteli sen jälkeen pitkään Ruotsissa opettajana. Suomeen Güler saapui ensimmäisen kerran opettamaan Taekwon-Doa vuonna 1985 Tampereen Taekwon-Do seuran silloisen ohjaajan Juha Kannusmäen pyynnöstä.

Güler esitteli suomalaisille suurmestari Choi Hong Hin, 9. Dan, kehittämän lajin tekniikat ja perusteet sekä tutustutti suomalaiset kansainvälisen International Taekwon-Do Federationin (ITF) toimintaan. Güler piti huolta myös siitä, että suomalaiset olivat mukana kansainvälisessä kilpailutoiminnassa heti alusta lähtien. Hän oli tuolloin myös arvostettu tuomari, joka kiersi kansainvälisiä kilpailuja säännöllisesti.

Güler kertoi kokevansa, että Suomen ITF Taekwon-Do on hänen oma lapsensa. Hänen suurin tavoitteensa suomalaiselle Taekwon-Dolle oli, että liitto, sen harrastajapohja ja mustat vyöt kykenisivät toimimaan omillaan. Tätä varten tarvittiin Suomeen omia 4. Danin mustan vyön opettajia. Güleriltä saadun vuosien opin ja uurastuksen jälkeen riittävä tekninen osaaminen saavutettiin vuonna 1995, kun tamperelaiset Marko Lieke (nykyisin mestari Lieke, 7. Dan) ja Erkka Keinänen suorittivat 4. Danin opettaja-arvot Irlannissa suurmestari Choin valvonnassa. Güler toimi tämän jälkeenkin Suomen ITF Taekwon-Don tukena, kiertäen opettamassa etenkin pienemmissä seuroissa.

Suomen ITF Taekwon-Do muistaa lämmöllä ja kiitollisuudella suurmestari Fikret Güleria, 9. Dan, ja hänen tekemäänsä perusteellista ja hyvää työtä ITF:n alaisen toiminnan käynnistämiseksi Suomessa. Suurmestari Gülerin työn tulokset näkyvät toiminnassamme yhä tänäkin päivänä.

Lämmin osanotto lähiperheen, omaisten ja ystävien suruun Suomen ITF Taekwon-Do ry:n sekä sen kaikkien harrastajien ja jäsenseurojen puolesta.

 

Teksti: Mestari Mikko Allinniemi

Kuvassa Fikret Güler Aitoossa vuonna 1995 (kuva: Kari Saarinen)

 

In memory of Grand Master Fikret Güler

Grand Master Fikret Güler, 9th Degree, who brought ITF Taekwon-Do to Finland, has passed away peacefully in presence of his family due to a long-time illness on November 17th, 2023.

Güler, who was born in 1953 to a Kurdish family in Türkiye, started practicing Taekwon-Do in Ankara, Türkiye, and received his 1st Degree Black Belt in 1972. Since emigrating from Türkiye, he lived and practiced first in Germany and later worked as a teacher in Sweden for a long time. Güler first came to Finland to teach Taekwon-Do in 1985 by invitation from Juha Kannusmäki from Tampere Taekwon-Do Club.

Güler introduced the Finns to the martial art, techniques and fundamentals created by Grand Master Choi Hong Hi, 9th Degree, as well as to the functions of International Taekwon-Do Federation (ITF). Güler made sure that Finland participated in international competitions from the get-go. He was also a distinguished umpire, participating in international tournaments regularly.

Güler said that ITF Taekwon-Do Finland was his child. His paramount goal for Taekwon-Do in Finland was to see the federation, its members and black belts to be able to function on their own. This required Finland to have its own 4th Degree instructors. After years of work and teaching by Güler, ITF Taekwon-Do Finland reached the required technical proficiency in 1995, when Marko Lieke (now Master Lieke, 7th Degree), and Erkka Keinänen graduated to 4th Degree in Ireland under supervision of Grand Master Choi. Even after this, Güler toured Finland giving his support especially to the smaller clubs around the country.

ITF Taekwon-Do Finland remembers Grand Master Güler and his work to kickstart ITF-based Taekwon-Do in Finland with great gratitude. The results of his work are still visible in our organization today.

We the deepest condolences from ITF Takewon-Do Finland, it’s member clubs and all practitioners to the family, loved ones and friends of Grand Master Güler.

 

Text: Master Mikko Allinniemi

In the photo Fikret Güler visting Aitoo, Finland in 1995 (photo: Kari Saarinen)