SITF:n puheenjohtajan nuija

Suomen ITF Taekwon-Do ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin sunnuntaina 21.5.2023 etäyhteyksin. Kokoukseen osallistui reilut parisenkymmentä henkeä SITF:n jäsenseuroista ympäri Suomen. 

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset kevätkokouksen asiat, kuten edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja vuosikertomus. Tarkistettu pöytäkirja liitteineen on pian kokonaisuudessaan luettavissa TKDMAN:in Docstoressa, joten nostamme tässä esille muutamia tärkeimpiä kohtia.

Jäsenseurojen äänimäärien laskentatapa muuttuu

Yleiskokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen ääntenlaskentamallin muuttamisesta kolmiportaisesta äänijärjestelmästä neliportaiseksi. Esitystä perusteltiin sillä, että SITF:n nykyinen ääntenlaskentamalli ei ota hyvin huomioon seurojen suuria eroja lisenssin maksaneiden määrissä. Etenkin kolme ääntä saaneissa seuroissa tämä on korostunut, kun saman äänimäärän sai seurat, joilla oli 63 lisenssinmaksanutta ja yli 300 lisenssinmaksanutta jäsentä.

Aiemmin kokouksien äänimäärät on laskettu kahdesti vuodessa, kevät- ja syyskokoukselle erikseen.Uudessa järjestelmässä edeltävän kokonaisen lisenssikauden lisenssimäärä määrittää seurojen seuraavan kauden äänimäärät liiton kokouksissa (kevät-, syys- ja mahdolliset ylimääräiset kokoukset. Tällöin riittää, että äänimäärät lasketaan vain kerran vuodessa. Seurat voivat saada joko 1, 2, 3 tai 4 ääntä.

Lisenssikausi muuttuu kalenterivuodeksi

SITF:n lisenssikausi on tähän asti alkanut ja päättynyt syksyisin (1.9.-31.8). Kokouksessa päätettiin muuttaa lisenssikausi kalenterivuodeksi (1.1.-31.12.). Muutos tulee voimaan 1.1.2024.

Lisenssimaksun suuruus (32 €) säilyy ennallaan.

Muutosta ennen 1.9.-31.12.2023 käytössä on siirtymäkausi, jolloin lisenssimaksun suuruus on yksi kolmasosaa koko vuoden hinnasta, eli käytännössä 11 €. Vakuutusten hinnoista tälle siirtymäkaudelle on luvassa tietoa pian.

Lisäksi tarjotaan erityisesti syksyllä aloittaville suunnattu puolen vuoden lisenssi, jonka hinta on 20 euroa. Puolen vuoden lisenssin yhteydessä ei voi ostaa vakuutusta.

Järjestämisvastuita tuleville tapahtumille

Kokouksessa myönnettiin myös järjestämisvastuita valtakunnallisille ja yhdelle kansainväliselle tapahtumalle.

SITF:n juniorileiri 2023 järjestetään Torniossa

Suomen ITF Taekwon-Don juniorileirin järjestämisvastuu päätettiin myöntää Taekwon-Do Tornio ry:lle. SITF:n juniorivaliokunta on esittänyt ajankohdaksi 25.11.2023.

SITF:n suurleiri 2024 järjestetään Vuokatissa

Suomen ITF Taekwon-Don valtakunnallinen suurleiri järjestetään vuonna 2024 kolmatta kertaa. Järjestämisvastuu myönnettiin Taekwon-Do Akatemialle, joka järjestää leirin yhteistyössä SITF:n kanssa 14.-16.4.2023 Vuokatissa.

International Kids Course Jyväskylässä vuonna 2024

Jyväskylän ITF Taekwon-Dolle myönnettiin International Kids Coursen (IKC) järjestämisvastuu. Kurssi on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Lisätietoja on luvassa myöhemmin.

SITF:n strategia vuosille 2023-2026

Kokouksessa esiteltiin myös Suomen ITF Taekwon-Do ry:n strategia vuosille 2023-2026, jonka yleiskokous hyväksyi yksimielisesti. Suomen ITF Taekwon-Don strategia 2023-2026 asettaa suuntaviivat lajiliiton kehittymiselle tulevina vuosina.

Strategia on laadittu hallituksen, valiokuntien, seurojen ja strategiatyöryhmän yhteistyönä vuosien 2022-2023 aikana. Strategia antaa työkaluja ja jatkuvuutta lajiliiton hallitus- ja valiokuntatoimijoille. Sen avulla on mahdollista suunnitella myös pidemmän aikavälin projekteja niin, että ne ovat läpinäkyviä ja kestävät toimijoiden vaihtuvuuden.

Vaikka strategia on laadittu nelivuotiseksi, tavoitteena on, että sitä päivitettäisiin kahden vuoden välein kattamaan aina seuraavat kaksi vuotta. Seuraava versio kattaa siis vuodet 2025-2028.

Löydät strategiasta laaditun materiaalin TKDMAN:in Docstoresta