TÄHTISEURAT– SEUROJEN LAATUOHJELMA

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen  laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta eli seuratoimintaa.

Tähtiseura-ohjelman tunnus on Tähtimerkki, joka on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta. Osa-alueita on kolme: lapset ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat.

Vihreä Tähtimerkki luovutetaan lasten ja nuorten, punainen aikuisten ja sininen huippu-urheilun Tähtiseuralle. Kaikkien kolmen osa-alueen laatuseura saa tunnustuksena täyden kolmivärisen Tähtimerkin.

TÄHTIMERKKI

Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan. Entistä laajempi tuki mahdollistaa paitsi  liikunnan säilymisen osana ihmisen eri elämänvaiheita, myös alustan kehittyä huippu-urheilijaksi.

Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille.

>> Tutustu Tähtiseuran laatutekijöihin!

SITF:n auditoidut tähtiseurat

Seuraavat Suomen ITF Taekwon-Don jäsenseuroista on auditoitu Tähtiseura-ohjelmassa yhdessä tai useammassa osa-alueessa.

Seura Osa-alueet
Taekwon-Do Center Ylöjärvi ry Lapset ja nuoret, sekä aikuiset
Taekwon-Do Tornio ry Lapset ja nuoret, sekä aikuiset
Tampereen Taekwon-Do seura ry Lapset ja nuoret, sekä aikuiset
Helsingin yliopiston Taekwon-Do ry Aikuiset
Taekwon-Do Akatemia ry Lapset ja nuoret, sekä aikuiset
Jyväskylän ITF Taekwon-Do ry Lapset ja nuoret, sekä aikuiset

Mitä hyöytyä Tähitseura-ohjelmasta on seuralle?

 • Yhteinen vahva brändi tuo esille seuran laadukkaan toiminnan ja parantaa seuran imagoa mm. harrastajille, vanhemmille, yhteistyökumppaneille ja kunnille
 • Seura saa tukea liitolta, liikunnan aluejärjestöiltä ja muilta seuroilta seuran kehittämiseen, joka mahdollistaa entistä parempaa seuratoimintaa
 • Maksuton verkkopalvelu seurojen kehittämistyön tueksi, tietoa, viestintää, hyviä malleja, koulutusta
 • Seuratoiminnan eri osa-alueiden tarkastelu yhtenä kokonaisuutena tukee ja helpottaa seuran työtä
 • Helpottaa yhteistyötä ja verkostoitumista seurojen välillä sekä lajiliittojen että aluejärjestöjen kanssa
 • Mahdollisuus tuoda seuran upeita toimintoja laajemmin näkyviksi
 • Kannustaa toiminnan kehittämiseen muuttuvassa yhteiskunnassa

Suomen ITF Taekwon-Don tuki seuroille

 • SITF:n Tähtiseurojen yhteinen kehittämispäivä joka vuosi
 • SITF kustantaa osanottomaksun, majoituksen ja matkat yhdelle jäsenseuran Tähtiseuran edustajalle valtakunnalliseen Tähtiseuraseminaariin
 • Seura voi hakea SITF:n Tähtiseurojen investointitukea vuosittain
 • SITF huolehtii Tähtiseurojensa auditoinnin kolmen vuoden välein
 • Apua ja tukea seuran kehittämisprosessissa
Tähtiseura