SITF – Hyvää käytöstä valkoisesta vyöstä mustaan vyöhön

Suomen ITF Taekwon-Do ei hyväksy minkäänlaista häirintää tai epäasiallista kohtelua jäsenseuroissaan tai omissa tapahtumissaan. Jokaisella harrastajalla ja ohjaajalla tulee olla turvallinen ympäristö harjoitella Taekwon-Doa. Jokainen harrastaja ja ohjaaja on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan epäkohdista seuralle tai SITF:n häirintäyhdyshenkilölle. Epäasiallinen kohtelu on yleisen hyvän tavan vastaista käyttäytymistä seurassa tai liiton tapahtumissa. Epäasialliseen käyttäytymiseen voi syyllistyä harjoittelija tai ohjaaja. Treeneihin, kisoihin, kisamatkoille, leireille tai koulutuksiin ei kuulu minkäänlainen epäasiallinen kohtelu. Epäasiallinen kohtelu on vaaraksi kaikkien terveydelle ja harjoittelulle.

Epäasiallista kohtelua ei ole

– Ohjaajan harjoittelijalle antamat normaalit harjoitteluohjeet
– Perusteltu kurinpidollinen toimenpide
– Ongelmien läpikäyntiä keskustellen
– Vyökokeeseen pääsyn evääminen
– Taekwon-Dolle ominaisten koodien noudattaminen, protokolla

Mikä on epäasiallista käyttäytymistä?

Epäasiallinen kohtelu on yleisen hyvän tavan vastaista käyttäytymistä tai lainvastaista käyttäytymistä toista kohtaan. Se on järjestelmällistä, jatkuvaa tai kertaluontoista toista alistavaa toimintaa joko tekona tai laiminlyöntinä. Se voi olla mm.

– toistuvaa henkilön ominaisuuksien, luonteenpiirteiden tai yksityiselämän mustamaalausta
– treeniyhteisön ulkopuolelle jättämistä
– huutamista, haukkumista, asiatonta nimittelyä, panettelua tai naurunalaiseksi saattamista
– fyysistä väkivaltaa tai sillä uhkailua
– epäasiallista aseman väärinkäyttöä
– seksuaalista häirintää

Syrjintä rodun, kansalaisuuden tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, uskonnon tai yhteiskunnallisen mielipiteen vuoksi on laissa kielletty.

Toimintaohje
– Ilmoita selkeästi ja yksiselitteisesti epäasiallisesti kohtelevalle henkilölle, ettet hyväksy hänen toimintaansa ja vaadi sen lopettamista.
– Kirjaa muistiin tapahtuma-aika ja -paikka sekä se, mitä tapahtui ja keitä oli läsnä.
– Ota yhteys seurasi johtoon.
– Mikäli tilanne ei raukea: ota yhteys liiton häirintäyhdyshenkilöön ja tarvittaessa poliisiin.
Häirintäyhdyshenkilö

Häirintäyhdyshenkilö
– On luottamuksellinen tukihenkilö, jonka tehtävänä on kuunnella häirintää kohdanneen ihmisen asia.
– Tilastoi yhteydenotot ja välittää vain tilastot hallitukselle. Yhdyshenkilö ei koskaan petä häneen ottaneen henkilön luottamusta.
– Alaikäisten yhteydenottajien kohdalla mietitään aina erikseen onko otettava yhteys viranomaisiin.
– Häirintäyhdyshenkilö on luottamuksellinen henkilö, jolle yhteydenotto on matalalla kynnyksellä, sähköpostilla tai puhelimitse.
-Häirintäyhdyshenkilö ohjaa tarvittaessa eteenpäin viranomaispalveluihin.
-Häirintäyhdyshenkilö on tarvittaessa yhteydessä Eettiseen ja kurinpidolliseen valiokuntaan.

SITF:n häirintäyhdyshenkilönä toimii Joni Ohtonen. Häirintäyhdyshenkilöön saa yhteyden sähköpostilla yhdenvertaisuus@taekwon-do.fi

Eettinen ja kurinpidollinen valiokunta

Eettinen ja kurinpidollinen valiokunta vastaa kaikista SITF:n eettisten ja kurinpidollisten asioiden käsittelystä. Valiokuntaan kuuluu 2-8 jäsentä, jotka valitaan syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Kurinpitoasioissa eettinen ja kurinpidollinen valiokunta käsittelee asian ja tekee päätöksen vaadittavista toimenpiteistä.
Lue myös SITF:n kurinpitomääräykset

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

SITF:n yhdenvertaisuustyö pohjaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan, jota päivitetään kahden-kolmen vuoden välein. Päivityksen yhteydessä suoritetaan liittotoimijoiden ja harrastajien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyt, joiden perusteella suunnitellaan tulevien toimintakausien toimenpiteet.