Valiokunnat

Hallituksensa tueksi Suomen ITF Taekwon-Do ry on järjestänyt toimintojaan kuuteen eri valiokuntaan, joiden vastaavat valitsee yleiskokous kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan – pois lukien maajoukkueen päävalmentaja, joka valitaan aina seuraavaan MM-kilpailuun asti. Valiokunnat ja niiden vastaavat työskentelevät läheisessä yhteistyössä liiton hallituksen kanssa ja hallituksen jäseniä on myös jäseninä eri valiokunnissa.

Valiokuntien jaosvastaavat

Huom: Alla vanhat tiedot. SITF:n uuden organisaatiomallin mukaiset valiokuntien kokoonpanot ja muut tiedot päivitetään tänne pian.

 • Michael Holler
  Michael Holler TEKNIIKKAVASTAAVA

  michael.holler@taekwon-do.fi

 • Saija Aalto
  Saija Aalto Opettajajaosvastaava

  saija.aalto@taekwon-do.fi

 • Ari Kairala
  Ari Kairala Valiokuntavastaava, viestintä- ja markkinointivaliokunta

  ari.kairala@taekwon-do.fi

 • Henri Savilampi
  Henri Savilampi Kilpailuvastaava

  henri.savilampi@taekwon-do.fi

 • Lasse Kuusisto
  Lasse Kuusisto Tuomarikoulutusvastaava, Tuomarivastaava

  lasse.kuusisto@taekwon-do.fi
  050 487 2053

 • Henni Ylimäinen
  Henni Ylimäinen Valmentajakoulutusvastaava

  henni.ylimainen@taekwon-do.fi

 • Ari Suorsa
  Ari Suorsa Juniorikoulutusvastaava

  ari.suorsa@taekwon-do.fi

 • Viivi Tuohimaa
  Viivi Tuohimaa Seurakehittäjä

  seurakehittaja@taekwon-do.fi

 • Milla Suorsa
  Milla Suorsa Valiokuntavastaava, juniorivaliokunta

  milla.suorsa@taekwon-do.fi

 • Joonas Helassalo
  Joonas Helassalo maajoukkueen päävalmentaja

  joonas.helassalo@taekwon-do.fi
  044 275 5316

Tekninen valiokunta

Tekniikkavastaava

Tekniikkavastaava huolehtii ITF Taekwon-Don teknisestä tasosta Suomessa. Järjestää ja ohjaa kansallisen tekniikkaseminaarin 1–2 kertaa vuodessa. Tekniikkavastaava pitää opettajat ja muut vastuuohjaajat ajan tasalla teknisissä asioissa sekä auttaa ilman omaa opettajaa toimivia seuroja pysymään kansallisella tekniikkatasolla.

Opettajajaoksen vastaava

Opettajajaoksen vastaava johtaa opettajien yhteisiin lajiasioihin erikoistunutta jaosta, jonka jäseniä ovat kaikki 4. danin ja sitä korkeammat vyöt. Äänioikeutettuja äänestystilanteessa ovat ne opettajat, joilla on maksettuna kansainvälinen opettajasertifikaatti ja vuosittainen opetuslisenssi (Teaching plaque) sekä SITF:n lisenssi.

Jaos vastaa kaikesta Taekwon-Don lajioppiin liittyvästä päätöksenteosta Suomessa. Tehtäviin kuuluvat myös vyökoevaatimusten päivittäminen ja ylläpitäminen, mustan vyön sertifikaattien tilaus ITF:stä, dan-kokeiden pitäjien opastus ja neuvonta sekä dan-kokeiden aikataulujen päivitys SITF:n verkkosivuille.

SITF:n tekninen valiokunta

Viestintä- ja markkinointivaliokunta

Viestintä- ja markkinointivaliokunta vastaa liiton ulkoisesta ja sisäisestä tiedotuksesta, sponsoriyhteyksistä sekä huolehtii Taekwon-Do Life -lehdestä ja liiton sosiaalisesta mediasta. Auttaa liiton hallitusta tiedotuksessa hallituksen toimista ja tiedottaa liiton jäsenille tapahtumista.

>> Selaa Taekwon-Do Life -lehtiä!

Taekwon-Do Life

Juniorivaliokunta

Juniorivaliokunta huolehtii lasten ja nuorten toiminnasta sekä sen kehittämisestä liitossa ja jäsenseuroissa. Koordinoi ja järjestää leirejä sekä koulutuksia yhteistyössä koulutusvaliokunnan kanssa ja on tarvittaessa mukana myös kilpailu- ja tuomarivastaavien kanssa suunnittelemassa juniorien kilpailuja.

Juniorivaliokunta

Kilpa- ja huippu-urheiluvaliokunta

Maajoukkuetta johtaa päävalmentaja. Päävalmentajan apuna toimii hänen valitsemansa valmennusryhmä ja koordinaattori. Päävalmentaja valitaan liiton kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan (MM-kilpailujen välinen aika).

Kilpailuvastaava

Huolehtii liiton virallisten kilpailujen käytännön järjestelyistä yhteistyössä järjestävän seuran kanssa. Kilpailuvastaavan vastuulla on järjestää kilpailupuitteet kuntoon ja avustaa järjestävää seuraa tarpeen mukaan.

Tuomarivastaava

Toimii päätuomarina ja nimeää tuomarit kaikkiin liiton tai liiton kanssa yhteistyössä järjestettyihin kansallisiin kilpailuihin. Laatii myös aikataulut, sarjat ja kilpailujärjestyksen kilpailuihin yhteistyössä kilpailuvastaavan kanssa.

Suomen menestys vuoden 2016 ITF Taekwon-Don EM-kilpailuissa
Kuva: Michael Holler

Koulutusvaliokunta

Valmentajakoulutusvastaava

Vastaa viisiportaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen toteutumisesta liitossa. Vastaa myös muusta liiton toimijoille järjestettävästä valmennuksellisesta koulutuksesta. Valmistelee tarvittaessa värivyötason harjoitusohjeet ja -ohjelmat ohjaajille yhdessä tekniikkavastaavan kanssa.

Juniorikoulutusvastaava

Vastaa junioriohjaajien kouluttamisesta liitossa sekä muusta liiton toimijoille järjestettävästä juniorien ohjaamiseen liittyvästä koulutuksesta.

Tuomarikoulutusvastaava

Vastaa kansallisista D-, C-, ja B-tuomarikursseista sekä tuomareiden päivityskoulutuksesta. Hoitaa myös tuomarisertifikaattien tilauksen ITF:stä.

Eettinen ja kurinpidollinen valiokunta

Eettisen ja kurinpidollisen valiokunnan tehtävänä on luoda ja ylläpitää eettisiä sekä kurinpidollisia ohjeistuksia ja sääntöjä sekä valvoa niiden noudattamista. Valiokunta vastaa kurinpidollisista toimenpiteistä. SITF:n kurinpitoasioissa määräysvalta on eettisellä ja kurinpidollisella valiokunnalla, joka kurinpitosääntöjen mukaan toimien käsittelee asian.

Valiokunnan puheenjohtajana toimii Eelis Paukku. Valiokunnan muut jäsenet ovat Mikko Allinniemi, Saija Aalto, Jutta Aartola  ja Risto Väliahdet.

Suomen ITF Taekwon-Do