Yhdenvertaisuus on aina ollut tärkeä arvo Taekwon-Dossa. Suomen ITF Taekwon-Do ry oli Suomessa ensimmäisiä lajiliittoja, jotka laativat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Tätä tärkeää työtä jatkettiin nimeämällä liittoon häirintäyhdyshenkilöt.
 
Ylläpidämme ja päivitämme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa kolmen vuoden välein toteuttavan tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskyselyn pohjalta. Edellisen kerran kysely tehtiin vuonna 2018 ja nyt on tullut aika toteuttaa se uudelleen.
 
Toivomme kaikkien jäsenseurojemme yli 16-vuotiaiden harrastajien ja toimijoiden vastaavan nyt toteuttavaan kyselyyn mahdollisimman laajan otannan saavuttamiseksi. Kysely on lähetetty kaikkiin seuroihin ja linkin siihen saat seuraltasi. Vastausaikaa on 7.11.2021 klo 23:59 asti.
 

Kysely on tilattu Suomen Olympiakomitealta, eivätkä Suomen ITF Taekwon-Do ry tai sen toimihenkilöt ole osallistuneet sen laatimiseen.
Kysely haastaa miettimään seuranne ilmapiiriä ja toiminnan tosiasiallista avoimuutta. Kyselyn tuloksissa tarkastellaan lajin tilannetta yleisellä tasolla. Tuloksissa ei eritellä yksittäisen seuran vastauksia.

Lisätietoja yhdenvertaisuudesta Taekwon-Dossa: http://www.taekwon-do.fi/liitto/yhdenvertaisuus/

 
Tasa-arvo liikunnassa ja urheilussa, Suomen olympiakomitea: https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastuullisuus/tasa-arvo/